Top danh sách bưu điện quận 1

Bưu điện Quận 1 có lẽ là nơi bạn đang tìm kiếm khi đọc bài viết này. Quận 1 là trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung nhiều hoạt động kinh tế và giao lưu hàng hóa. Trong số đó không thể không kể đến chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh liên tỉnh. Bưu điện là một trong những nơi bạn làm những công việc này.

Sau hơn 20 năm tồn tại và phát triển, đến nay hệ thống bưu cục hầu hết đã có mặt trên khắp cả nước. Nhưng bạn vẫn chưa biết những bưu cục nào tại quận 1 có thể giao hàng? Dưới đây Toplist.tv sẽ liệt kê danh sách các bưu cục quận 1 mà bạn cần biết

Bưu điện Quận 1 Sai Kung
Mã: 700000

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 – 17h30.
không làm việc vào chủ nhật
Các dịch vụ được cung cấp tại đây:

Dịch vụ chuyển phát bưu kiện thông thường
Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
Dịch vụ chuyển phát bưu kiện đảm bảo
Dịch vụ bưu kiện trong nước
dịch vụ thông cáo báo chí
Bưu điện Quận 1 Sai Kung

Ngoài ra, Bưu điện Quận 1 còn cung cấp các dịch vụ khác như:

Dịch vụ hậu cần sinh thái
Dịch vụ Điện hoa – Quà tặng
Dịch vụ thu hộ và chi hộ
tiền mặt khi giao hàng dịch vụ
Dịch vụ chuyển tiền trong nước
Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Số 2 Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 028 3822 1677 VND

Bưu điện Quận 1 Bến Thành
Mã: 710100

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 – 17h30.
không làm việc vào chủ nhật
Dịch vụ bưu chính Vùng 1 này cung cấp:

Dịch vụ chuyển phát bưu kiện thông thường
Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
Dịch vụ chuyển phát bưu kiện đảm bảo
Dịch vụ bưu kiện trong nước
dịch vụ thông cáo báo chí
Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Số 50, Đường Lê Lai, Q.Bình, Q.1, TP.HCM
Hotline: 028 3829 5536

Bưu điện Quận 1
Mã: 710200

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 – 17h30.
không làm việc vào chủ nhật
Các dịch vụ được cung cấp tại đây:

Dịch vụ chuyển phát bưu kiện đảm bảo
Dịch vụ bưu kiện trong nước
Dịch vụ chuyển phát bưu kiện thông thường
Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
dịch vụ thông cáo báo chí
Bưu điện Quận 1

Có các dịch vụ khác như:

tiền mặt khi giao hàng dịch vụ
Dịch vụ hậu cần sinh thái
Dịch vụ thu hộ và chi hộ
Dịch vụ Điện hoa – Quà tặng
Dịch vụ chuyển tiền trong nước
Thông tin liên lạc

 

Bưu điện Quận 1 Nguyễn Du
Mã: 710500

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 – 17h30.
không làm việc vào chủ nhật
Các dịch vụ được cung cấp tại đây:

Dịch vụ chuyển phát bưu kiện đảm bảo
Dịch vụ bưu kiện trong nước
Dịch vụ chuyển phát bưu kiện thông thường
Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
Danh Sách Bưu Điện Quận 1 Bạn Cần Biết – 3

Bưu điện quận 1 Nguyễn Du còn cung cấp một số dịch vụ khác:

tiền mặt khi giao hàng dịch vụ
Dịch vụ hậu cần sinh thái
Dịch vụ thu hộ và chi hộ
Dịch vụ Điện hoa – Quà tặng
Dịch vụ chuyển tiền trong nước
Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Số 01, Đường Nguyễn Văn Bình, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 028 3825 1638

Bưu điện Dacao Quận 1
Mã: 710700

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 – 17h30.
không làm việc vào chủ nhật
Dịch vụ bưu chính tại Quận 1 của Dacao được cung cấp tại đây:

Dịch vụ thu hộ và chi hộ
Dịch vụ Điện hoa – Quà tặng
Dịch vụ chuyển phát bưu kiện thông thường
Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
Dịch vụ bưu chính đảm bảo
Dịch vụ bưu kiện trong nước
dịch vụ thông cáo báo chí
Dịch vụ hậu cần sinh thái
Dịch vụ chuyển tiền trong nước
Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Số 19, Phường Tân Định, Đường Trần Quang Khải, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 028 3848 3625 VND

Bưu điện Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: 710900

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 – 17h30.
không làm việc vào chủ nhật
Bưu điện Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Các dịch vụ được cung cấp tại đây:

Dịch vụ chuyển phát bưu kiện thông thường
Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
Dịch vụ bưu chính đảm bảo
Dịch vụ bưu kiện trong nước
dịch vụ thông cáo báo chí
Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Số 230, Đường Hai Bà Trưng, ​​Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 028 3382 4947 VND

Bưu điện Quận 1 Sở giao dịch quốc tế Sài Gòn
Mã: 710234

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 – 17h30.
không làm việc vào chủ nhật
Các dịch vụ do Bưu điện khu vực 1 cung cấp:

Dịch vụ thu hộ và chi hộ
Dịch vụ chuyển phát bưu kiện thông thường
Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
Dịch vụ bưu chính đảm bảo
Dịch vụ bưu kiện trong nước
dịch vụ thông cáo báo chí
Dịch vụ hậu cần sinh thái
Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Số 117-119, Phường Bến Nghé, Đường Hai Bà Trưng, ​​Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 028 3825 1636

Bưu điện Quận 1 KHL Sài Gòn
Mã: 710235

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 – 17h30.
không làm việc vào chủ nhật
Các dịch vụ được cung cấp tại đây:

Dịch vụ chuyển phát bưu kiện thông thường
Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
Dịch vụ bưu chính đảm bảo
Dịch vụ bưu kiện trong nước
dịch vụ thông cáo báo chí
Dịch vụ hậu cần sinh thái
Bưu điện Quận 1 KHL Sài Gòn

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Số 125, Đường Hai Bà Trưng, ​​Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 028 3825 1638

Bưu Điện Quận 1 Đội Giao Hàng Sài Gòn
Mã: 710240

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 – 17h30.
không làm việc vào chủ nhật
Các dịch vụ do 1 bưu cục trên địa bàn cung cấp:

Dịch vụ chuyển phát bưu kiện thông thường
Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
Dịch vụ bưu chính đảm bảo
Dịch vụ bưu kiện trong nước
dịch vụ thông cáo báo chí
Dịch vụ hậu cần sinh thái
Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Số 125, Phường Bến Nghé, Đường Hai Bà Trưng, ​​Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 8246782 | 8246783

Scroll to Top