6 người thầy trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ

6 người thầy của cuộc đời, học ở đâu, học như thế nào?

Được một buổi sáng không có hẹn, người con gái thong thả, ăn sáng, uống trà, ăn trái cây, trả lời một loạt tn các group rồi đọc sách hề hề.
Nếu xác định hành trình cuộc đời là học và hành, vậy chả lẽ chỉ đọc sách, đi học trên trường là học sao? Đúng mà chưa đủ. Bản chất của việc học là đặt câu hỏi và tìm câu trả lời (7W2H- why, who, what, where, when, how, how much?)
Phụ nữ học tập từ đâu?

Sự học có thể học từ 6 người thầy sau:

1. Gia đình – Gia đình dạy chúng ta thông qua văn hóa gia đình, Học bằng cách quan sát, phân tích sự hợp lý và bất hợp lý để thực hiện theo. Vô tình hay cố ý, mỗi chúng ta đều sẽ học theo rất nhiều thói quen suy nghĩ, thói quen nói, thói quen hành động từ gia đình.
2. Sách vở, tạp chí, internet – thông tin mang tính chất 1 chiều. Học bằng cách tìm kiếm các khái niệm khách quan để đào sâu suy ngẫm, sắp xếp với các khái niệm (Kiến thức) khác chúng ta đã tích lũy bên trong bạn.
3. Học qua thần tượng – 1 hoặc nhiều người mà mình thích. Xem họ đã, đang, làm gì, sao họ quyết định vậy? Điều đó có ý nghĩa gì? Mình rút ra được bài học gì cho mình? Người thần thượng có những phong cách sống là của thần tượng, chúng ta chỉ học từ thần tượng bằng cách lựa chọn những điểm thực sự mình muốn học tập, muốn học theo.
4. Học qua môi trường tự nhiên – có tính chất giao thoa thông tin vì mình đôi khi cũng ở trong sự kiện đó. (quan sát sự kiện, hiện tượng diễn ra xung quanh và rút ra bài học). Môi trường tự nhiên dạy chúng ta bằng các dấu hiệu tự nhiên và thuần tính tự nhiên, Học bằng cách quan sát, tưởng tượng và liên tưởng. Như việc thấy chim bay, người ta nghĩ ra máy bay; thấy cá bơi người ta nghĩ ra tàu ngầm…
5. Học từ bạn bè, thông tin 2 chiều, có tính chất giao thoa. Bạn bè dạy chúng ta bằng cách bày tỏ quan điểm của họ, chia sẻ kiến thức họ học được, Học bằng cách hỏi và thảo luận. Khi chúng ta không đặt câu hỏi và thảo luận vấn đề chúng ta sẽ không thể nào khẳng định đã thực sự hiểu người đối diện muốn nói đến điều gì, đôi khi là hiểu sai hẳn ý của người muốn chia sẻ.
6. Học từ chính mình – niềm tin và định kiến. Nhận thức chính mình, chúng ta tự học bằng cách phá bỏ các định kiến và làm dầy thêm các niềm tin. Để gia tăng sự tin tưởng điều gì đó chúng ta cần có kiến thức về điều đó, có những trải nghiệm nhất định về điều đó. Để tăng khả năng tự học chính mình, chúng ta cần luôn biết cách đặt những câu hỏi hoài nghi và tìm cách tự trả lời những câu hỏi đó thông qua việc nghiên cứu thông tin, thông qua việc thảo luận với người khác, thông qua quan sát thực tế khách quan của cuộc sống.
Scroll to Top